Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.domiprezenty.pl jest prowadzony przez Borysa Malickiego, działającego pod firmą BMC Borys Malicki, ul. Korczak 24a/19, 62-800 Kalisz, NIP 665 282 18 55 , REGON 302410320
1.2. Definicje:
a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Kupujący – klient i konsument.
e) Sprzedający – BMC Borys Malicki, ul. Korczak 24a/19, 62-800 Kalisz, NIP 665 282 18 55
1.3. Sposób kontaktowania się:
a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 695 242 301
b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: info@domiprezenty.pl
1.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.
 
2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
2.1. Zamówienia są przyjmowane:
a) przez stronę: www.domiprezenty.pl - Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje  zamawiane towary i wybiera formę płatności
b) pod numerem telefonu: +48 695 242 301
c) za pomocą e-mail pod adresem: info@domiprezenty.pl
2.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.
Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i je zaakceptować.
2.3. Termin realizacji zamówienia. Towar oznaczony w sklepie jako dostępny wysyłany jest kurierem maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 
3.    DOSTAWA
 
3.1. Sprzedający oferuje dostawę zakupionych produktów korzystając z firmy kurierskiej lub usług pocztowych Inpost lub Poczta Polska.
3.2. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
3.3. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.
 
4.     PŁATNOŚCI
 
4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:
a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru osobistego zamówienia,
b) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:
Mbank 18 1140 2004 0000 3302 7734 8500
c) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera,
d) za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu Przelewy 24, który jest obsługiwany przed sklep www.domiprezenty.pl
 
5.       REKLAMACJE
 
5.1. Sprzedający dostarcza towary wolne od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.
5.2. Produkty prezentowane na zdjęciach w sklepie internetowym pod adresem www.domiprezenty.pl mają charakter poglądowy i różnić się mogą od tych otrzymanych przez Klienta. Drewno jest materiałem niejednorodnym i występujące naturalnie jego przebarwienia, różna struktura i wygląd drewna nie jest wadą przedmiotu, tylko jego cechą charakterystyczną, wynikającą z użycia naturalnych materiałów.
5.3. Przedmioty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z dołączoną instrukcją. 
5.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie napisu do graweru - na Kupującym ciąży obowiązek wpisania poprawnego tekstu do graweru.
5.4. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
5.5. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi produktów.
5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie produktów, w celu jego ulepszenia.
5.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@domiprezenty.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,
b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
c) wskazać żądanie.
5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.
5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
 
6.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 
6.1. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.domiprezenty.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@domiprezenty.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy zgodnie ze wzorem pisma dostępnego na naszej stronie internetowej w dziale Pakowanie i wysyłka.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę. Towar nie może nosić śladów użytkowania.
7.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów na adres Sprzedającego.
7.5. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
 
8. PLIKI COOKIES
 
8.1.Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, które służą do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Rozróżniamy dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe (stałe), które przechowywane są przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, np. dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.
8.2.Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików "cookies".
 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
9.1. Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m.in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania swoich danych. Może również skorzystać z prawa żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podane przy zamówieniu są niezbędne do dokonania wysyłki zakupionych przedmiotów.
9.2.Usunięcie danych osobowych
Aby usunąć swoje dane osobowe należy przesłać wiadomość pod tytułem „Żądam usunięcia danych osobowych” na adres info@domiprezenty.pl . Użytkownik powinien posłużyć się adresem mailowym wykorzystanym do utworzenia konta, czy też do realizacji zamówienia. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z konta.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych w niektórych przypadkach mimo żądania administrator nie może usunąć części danych osobowych.
9.3. Poprawianie danych osobowych
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Niniejsze prawo można realizować poprzez edycję danych w sekcji „Moje konto”. Wymagamy również przesłania niniejszej informacji na nasz adres mailowy podany poniżej w celu poprawienia danych w systemie obsługi zamówień. 
9.4.Prawo sprzeciwu
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. 
Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj wtedy, gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem. 
 
10. ZAPISY KOŃCOWE
 
10.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
10.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu "płatności elektronicznych" powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
10.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
10.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

Znajdziesz nasz na

Tu jest nasz sklep na

Płatności i dostawy realizowane przez:

Prawa autorskie ⓒ 2024 Premium Handmade Products
Pozycjonowanie i projektowanie stron www | ACTIVATE.pl

Kategorie

zamknij

Moje konto

Kontakt

zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close